Foundation

Missie

Het behoud van de geschiedenis en kennis van (thuis)computers en aanverwante hard- en software vanaf 1975 middels interactieve presentatie.

Het HomeComputerMuseum is een interactieve tijdreis door de geschiedenis van de (thuis)computer en aanverwante apparaten middels kamers in stijl van de desbetreffende jaren middels posters, behang, vloerbedekking en bureau’s. Met een gespecialiseerde werkplaats voor reparatie voor museum items alsmede externe (oude) computers en een arcadecafé is dit museum uniek in de Benelux.

Het is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van alle computers vanaf 1975. Het HomeComputerMuseum kan hierdoor ook een educatieve rol vervullen door geschiedenis van hetgeen wat dagelijks wordt gebruikt te laten beleven.

Informatie

PostadresNoord Koninginnewal 28
5701 NK Helmond
Contactalgemeen
Collectiebeheer collectie
KvK70907471
RSIN858506099

Bestuur

Bart van den Akker

oprichter / voorzitter

Beheer stichting & collectie

contact

Patrick van Halen

secretaris

Creative/Art Director

contact

Anna van den Akker

penningmeester

Administratie & boekhouding

contact

Johan Grob

algemeen bestuurslid

Logistiek

contact

Teun Raaijmakers

algemeen bestuurslid

Technische dienst & onderhoud

contact

Financeel beleid

Hoewel het museum niet gericht is op het maken van winst, is het financieel beleid er op gericht de exploitatie van het museum voor langere tijd te waarborgen. De inkomsten worden verkregen uit de entreegelden en de diverse aan het musem ondersteunende activiteiten waaronder de museumwinkel, het arcadecafé, het reparatielab, verhuur multi-functionele ruimte en het mobiel museum op locatie.

In het geval dat alle kosten voor exploitatie gedekt zijn door de inkomsten, zal het restant worden ingezet om arbeidsplaatsen te genereren welke, naast de vrijwilligers, de dagelijkse taken zullen uitvoeren.

Daarnaast is het museum afhankelijk van externe gelden (sponsoring, donaties, giften en subsidies).

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden géén beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Om de dagelijkse gang van zaken van het museum te waarborgen wordt een directeur aangenomen/ingehuurd. Het voltallige bestuur dient akkoord te zijn met de keus voordat deze in functie treedt.

Activiteitenverslag

23/01/2018Tekenen huurcontract
28/01/2018Start opbouw museum
01/02/2018Oprichting stichting
17/03/2018Officiële opening

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het  beleidsplan van stichting Homecomputermuseum.

Search