Foundation

Missie

Het behoud van de geschiedenis en kennis van (thuis)computers en aanverwante hard- en software vanaf 1975 middels interactieve presentatie.

Het HomeComputerMuseum is een interactieve tijdreis door de geschiedenis van de (thuis)computer en aanverwante apparaten middels kamers in stijl van de desbetreffende jaren middels posters, behang, vloerbedekking en bureau’s. Met een gespecialiseerde werkplaats voor reparatie voor museum items alsmede externe (oude) computers en een arcadecafé is dit museum uniek in de Benelux.

Het is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van alle computers vanaf 1975. Het HomeComputerMuseum kan hierdoor ook een educatieve rol vervullen door geschiedenis van hetgeen wat dagelijks wordt gebruikt te laten beleven.

Informatie

PostadresNoord Koninginnewal 28
5701 NK Helmond
Contactalgemeen
Collectiebeheer collectie
KvK70907471
RSIN8585.06.099

Stichting bestuur

Teun Raaijmakers

Voorzitter
nevenfunctie: Onderhoud koffiemachines

Sander Peters

penningmeester
nevenfunctie: Online shop

Wolf Compiet

secretaris bestuurslid
nevenfunctie: IT-consultant

John van Kessel

algemeen bestuurslid, beveiliging
nevenfunctie: vrijwilligerswerk

Marcel van den Berg

algemeen bestuurslid, archivaris
nevenfunctie: vrijwilligerswerk

Dagelijks bestuur

Bart van den Akker

Directeur

Patrick van Halen

Manager frontoffice and hoofd design

Willy Kuijpers

Manager Technische dienst

John van Kessel

Beveiliging

Marcel van den Berg

Archivaris

Wolf Compiet

Ondersteuning

Financieel beleid

Hoewel het museum niet gericht is op het maken van winst, is het financieel beleid er op gericht de exploitatie van het museum voor langere tijd te waarborgen. De inkomsten worden verkregen uit de entreegelden en de diverse aan het musem ondersteunende activiteiten waaronder de museumwinkel, het arcadecafé, het reparatielab, mobiel museum op locatie, taxaties en media uitlezen (digitaal erfgoed).

In het geval dat alle kosten voor exploitatie gedekt zijn door de inkomsten, zal het restant worden ingezet om arbeidsplaatsen te genereren welke, naast de vrijwilligers, de dagelijkse taken zullen uitvoeren.

Daarnaast is het museum afhankelijk van externe gelden (sponsoring, donaties, giften en subsidies).

Jaarverslag

2023Jaarverslag 2023
2022Jaarverslag 2022
2020Jaarverslag 2020
De jaarrekeningen staan op onze Culturele ANBI pagina.

Beloningsbeleid

De leden van het stichting bestuur van voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden géén beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Om de dagelijkse gang van zaken van het museum te waarborgen is een directeur ingehuurd. Het voltallige bestuur dient akkoord te zijn met de keus en beloning voor deze functie en wordt jaarlijks heroverwogen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het beleidsplan van stichting Homecomputermuseum.

Activiteitenverslag

Activiteiten benoemd hieronder zijn van invloed (geweest) op inkomsten, uitgaven of bedrijfsvoering. Voor een gedetailieerd overzicht kunt u de jaarverslagen hier boven in zien.

21/10/2016Start concept HomeComputerMuseum door Bart van den Akker
03/2017Interview Eindhovens Dagblad
04/2017Patrick van Halen aangesloten
23/01/2018Tekenen huurcontract
28/01/2018Start opbouw museum
01/02/2018Oprichting stichting
17/03/2018Officiële opening
02/10/2019Bekendmaking verhuizing
01/02/2020Officiële opening nieuwe locatie
02/01/2020Start dienst Digitaal Erfgoed
01/10/2021Vastlegging pand Noord Koninginnewal 28 voor een periode van 10 jaar
15/03/2022Oprichting Stichting Computer Erfgoed (collectiebeheer)
01/12/2022Lancering HCM Labs
01/08/2023(gaande) Aansluiting bij Museum Register

Search