Culturele ANBI

ANBI status

Stichting HomeComputerMuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling met Cultuur (Culturele ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede culturele doelen.

Hierdoor kunt u als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Doneren met belastingvoordeel

Wilt u een deel van uw structurele donaties terugkrijgen van de belastingdienst? Leg uw donatie dan vast in een schenkingsakte en ontvang geld terug over uw gedoneerde bedrag.

Giften opgenomen in een schenkingsovereenkomst

Als u uw giften vastlegt in een schenkingsovereenkomst, voor minimaal 5 jaar, ontvangt u van de Belastingdienst een groot deel terug. Afhankelijk van de hoogte van uw gift en het percentage inkomstenbelasting dat u betaalt, kan dat oplopen tot 51,95%. Aan het afsluiten van een schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden.

Giften zonder schenkingsovereenkomst

Giften boven 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60, zijn aftrekbaar. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld: u heeft een drempelinkomen van € 25.000 en schenkt € 300 per jaar. 1% van het drempelinkomen is €250. Dan is € 50 aftrekbaar van uw aangifte inkomstenbelasting (€ 300 – € 50). Mét een schenkingsovereenkomst is uw totale schenking van € 300 aftrekbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij deze pagina van de belastingdienst >>

Bedrijven

Giften aan een (Culturele) ANBI kunnen als aftrekpost voor de winst gebruikt worden.
Donaties moeten schriftelijk worden aangetoond, daarbij zullen wij uw naam opnemen als donateur (indien gewenst).

Voor bedrijven geldt een verhoging van 50% (max €2500). U doneert €1000 aan ons en mag vervolgens €1500 aftrekken (50% verhoging). De verhoging mag maximaal €2500 zijn, daarboven wordt het afgerond naar €2500.
Voorbeeld 1: Donatie €6000, verhoging 50% = €3000. Max is echter €2500, dus aftrekpost is €8500.
Voorbeeld 2: Donatie €3000, verhoging 50% = €1500, aftrekpost is €4500.

Voor meer informatie kunt u terecht bij deze pagina van de belastingdienst >>

HCM in uw testament

Wilt u een gift nalaten aan Stichting HomeComputerMuseum? Dit waarderen wij enorm. Wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap goed terecht komt. Stichting HomeComputerMuseum hoeft als goed doel geen belasting te betalen over uw schenking. Dus of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, uw totale gift komt ten goede aan de stichting en dus aan het behoud van de geschiedenis van de (thuis)computer.

Jaarrekeningen

2023 Jaarrekening
ANBI Formulier
2022 Jaarrekening
ANBI Formulier
2021 Jaarrekening
ANBI Formulier
2020 Jaarrekening
2019 Jaarrekening
2018 Jaarrekening

Het financiële beleid, beloningsbeleid en jaarverslagen vindt u onder de Stichting pagina.

Ondersteun het museum via
Patreon | PayPal | SponsorKliks

Zoeken