Stichting

Missie

Het behoud van de geschiedenis en kennis van (thuis)computers en aanverwante hard- en software vanaf 1975 middels interactieve presentatie.

Het HomeComputerMuseum is een interactieve tijdreis door de geschiedenis van de (thuis)computer en aanverwante apparaten middels kamers in stijl van de desbetreffende jaren middels posters, behang, vloerbedekking en bureau’s. Met een gespecialiseerde werkplaats voor reparatie voor museum items alsmede externe (oude) computers en een arcadecafé is dit museum uniek in de Benelux.

Het is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van alle computers vanaf 1975. Het HomeComputerMuseum kan hierdoor ook een educatieve rol vervullen door geschiedenis van hetgeen wat dagelijks wordt gebruikt te laten beleven.

Informatie

Postadres Noord Koninginnewal 28
5701 NK Helmond
Contact algemeen
Collectie beheer collectie
KvK 70907471
RSIN 858506099

Bestuur

Bart van den Akker

voorzitter, computerhistoricus
nevenfunctie: Directeur ZipZap (ICT, Muziek)

Patrick van Halen

secretaris, art director
nevenfunctie: Directeur 5701crossmedia

Willy Kuijpers

penningmeester, technical lead
nevenfunctie: vrijwilligerswerk

Marcel van den Berg

algemeen bestuurslid, archivaris
nevenfunctie: vrijwilligerswerk

Teun Raaijmakers

algemeen bestuurslid
nevenfunctie: onderhoud koffiemachines

Wolf Compiet

algemeen bestuurslid
nevenfunctie: directeur Venefica (ICT)

Financeel beleid

Hoewel het museum niet gericht is op het maken van winst, is het financieel beleid er op gericht de exploitatie van het museum voor langere tijd te waarborgen. De inkomsten worden verkregen uit de entreegelden en de diverse aan het musem ondersteunende activiteiten waaronder de museumwinkel, het arcadecafé, het reparatielab, mobiel museum op locatie, taxaties en media uitlezen (digitaal erfgoed).

In het geval dat alle kosten voor exploitatie gedekt zijn door de inkomsten, zal het restant worden ingezet om arbeidsplaatsen te genereren welke, naast de vrijwilligers, de dagelijkse taken zullen uitvoeren.

Daarnaast is het museum afhankelijk van externe gelden (sponsoring, donaties, giften en subsidies).

Activiteitenverslag

23/01/2018 Tekenen huurcontract
28/01/2018 Start opbouw museum
01/02/2018 Oprichting stichting
17/03/2018 Officiële opening
02/10/2019 Bekendmaking verhuizing
01/02/2020 Officiële opening nieuwe locatie
02/01/2020 Start dienst Digitaal Erfgoed
01/10/2021 Vastlegging pand Noord Koninginnewal 28 voor een periode van 10 jaar

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden géén beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Om de dagelijkse gang van zaken van het museum te waarborgen wordt een directeur aangenomen/ingehuurd. Het voltallige bestuur dient akkoord te zijn met de keus en beloning voor deze functie en wordt jaarlijks heroverwogen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het beleidsplan van stichting Homecomputermuseum.

Zoeken