Onze missie

Het conserveren en beschikbaar stellen van de geschiedenis van de thuiscomputer voor en met huidige en toekomstige generaties.

Dit wordt gedaan middels onze 4 pijlers:

Zoeken