Beleidsplan 2022-2024

Stichting HomeComputerMuseum
gevestigd te Helmond.
Postadres: Noord Koninginnewal 28, 5701 NK Helmond

Inleiding

Om een toekomst te maken, moet het verleden begrepen worden. Stichting HomeComputerMuseum voert deze gedachtegang uit door het conserveren en (interactief) beschikbaar stellen van de geschiedenis van de thuiscomputer en de computergeschiedenis van Nederland en België voor en met huidige en toekomstige generaties. Dit met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt welke gereïntegreerd worden in de werkmaatschappij (dagbesteding, reïntegratie).

1. Missie/visie

De computer is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Dit is niet van de één op de andere dag gebeurd. Pas vanaf halverwege de jaren 70 werd een computer langzaam geaccepteerd als apparaat waarop documenten gemaakt konden worden, kon worden berekend, van geleerd kon worden en het leven over het algemeen makkelijker kon maken. Daarnaast is het ook een nieuwe vorm van ontspanning, iets wat voor die tijd niet bij mensen thuis was. Het HomeComputerMuseum zorgt dat deze geschiedenis en deze kennis over de computers niet verloren raakt. Dit allemaal met de oorspronkelijke computers in hun oorspronkelijke vorm daar waar mogelijk. Een reis door de geschiedenis. Daarnaast is veel van deze kennis door de jaren heen verloren gegaan of informatie is verbleekt en niet meer correct. Het HomeComputerMuseum herstelt deze verhalen, stelt deze publiekelijk weer ter beschikking en past de foutieve bronnen aan. Computer(geschiedenis) is cultureel erfgoed en het HomeComputerMuseum zorgt dat dit beschikbaar is en blijft.

1.2 Doelstelling

Stichting HomeComputerMuseum heeft als primaire doelstelling om de geschiedenis van de computer die men redelijkerwijs thuis kon gebruiken en alles wat hieraan gerelateerd is en de Nederlandse en Belgische computergeschiedenis te conserveren en de verhalen te registreren, beschikbaar te stellen en te bewaken op correctheid en functionaliteit.

Stichting HomeComputerMuseum wil in de beleidsperiode 2022-2024 meer bezoekers ontvangen en meer informatie van de collectie te onderzoeken, beschikbaar stellen en de objecten actief te houden. Ook het museum verder professionaliseren en een bewustwording creëren dat computers erfgoed zijn en van zeer groot cultureel belang zijn de speerpunten voor deze periode.

1.3 Strategie

Door het openstellen van het museum (5 dagen per week) en het geven van rondleidingen en informatie worden de bekende verhalen gedeeld. Door de inrichting van het museum komen er verhalen van bezoekers los welke eenvoudig gedeeld kunnen worden met het museum.

Het HomeComputerMuseum heeft een uitgebreide website met informatie en is daarnaast actief op diverse sociale media platformen waaronder Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitch, Youtube etc. Door het actief delen van de objecten en verhalen in het museum, kan men wereldwijd de grootte en uniekheid van de collectie ervaren en is men geneigd om dit alles met eigen ogen te kunnen zien en gebruiken.

Het HomeComputerMuseum is ook actief aanwezig bij bijeenkomsten en beurzen waar een deel van het museum wordt getoond en een deel van de verhalen wordt verteld.

Om ook verdere bekendheid te geven aan het Digitaal Erfgoed (uitlezen oude opslag media) is het HomeComputerMuseum een essentieel onderdeel van Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) waar onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ook onderdeel van zijn.

1.4 Financieel

Voor financiële zekerheid komen de inkomsten uit de volgende bronnen (2022 model)

 • 30% Dagbesteding
 • 30% Reparatie, verkoop en Digitaal Erfgoed.
 • 25% Bezoekers
 • 10% Donaties, subsidies en sponsors.
 • 5% Beurzen en evenementen

2. Huidige situatie

Het museum heeft haar deuren geopend op 17 maart 2018. De stichting is een maand eerder opgericht. Sinds februari 2020 heeft het museum residentie op de Noord Koninginnewal 28 te Helmond waar het een huurovereenkomst heeft tot oktober 2031.

Er zijn nauwe samenwerkingen met collega musea uit zowel Nederland als de rest van de wereld waarmee kennis en objecten worden uitgewisseld.

Het HomeComputerMuseum is sinds 2021 verzekerd van een langdurig en onafhankelijk bestaan door het essentiële belang voor het behoud van de Nederlandse geschiedenis en door de uniekheid en grootte van haar collectie. Dit is ook mede gekomen door een transparante structuur van het bedrijf.

2.1 Activiteiten van de organisatie

De stichting wil:

 • Zoveel mogelijk unieke computers vanaf 1975 werkend opstellen en behouden.
 • Achtergrondverhalen van de computer en van de oorspronkelijke eigenaar hebben.
 • Reïntegreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deze naar een gelukkige, langdurige en betaalde baan brengen.
 • Deelcertificaten uitreiken.
 • Het leveren van goedkope doch veilige computers voor mensen met een klein budget.
 • Eerlijke reparaties voor consumenten aanbieden.
 • Inlezen van oude media (diskettes, tapes) op originele hardware.
 • Behouden van kennis van repareren van klassieke hardware.
 • Een nostalgisch gevoel opwekken bij bezoekers bij het zien van hun eerste computer.
 • Het archief toegankelijk maken voor andere computermusea en liefhebbers.

3. Organisatie

Stichting HomeComputerMuseum
gevestigd te Helmond.

KVK: 70907471
BTW: NL858506099B01
RSIN:  8585.06.099

4. Begroting

2022 2023 2024
Inkomsten
Subsidies € 3.100
Sponsors / Fondsen € 35.000
Dagbesteding € 60.000
Entree € 60.059
Evenementen € 18.459
Reparaties / Digitaal Erfgoed € 3.600
________ _______ ________
Totaal € 180.218
Uitgaven
Huur € 68.100
G.W.L. € 24.000
Personeel € 32.400
Overige vaste lasten € 8.500
Verzekering € 15.000
Verbetering Museum € 25.680
Uitbreiding collectie € 6.538
_______ ________ _______
€ 180.218
Ondersteun het museum via
Patreon | PayPal | SponsorKliks

Zoeken