EACA

EACA was een in Hong Kong gebaseerde fabrikant van pong-consoles en later klonen van de Tandy TRS80

Desktop Computers

EACA Genie I (EG 3003)
EACA EG 2000 Colour Genie