Aster Computers

Aster kwam voort uit het piepkleine bedrijfje MCP (Music-print Computer Products) gevestigd op de Dam (Dijkstraat) in Arkel. MCP was oorspronkelijk opgericht als een bedrijfje dat gespecialiseerd was in het, met behulp van een gecomputeriseerde fotozetter, op schrift zetten van muziek, vandaar de naam.

De oprichter van MCP, Curt Roth, was zelf een computerhobbyist die besloot dat er een markt was in het voorzien van spullen aan medehobbyisten, en het bedrijf was spoedig gespecialiseerd geraakt in het verkopen van bouwpakketten aan de bloeiende computerhobbyisten. Mensen die bezig waren met het bouwen of uitbreiden van hun zelfgebouwde microprocessorsystemen. Ook bouwden ze kits op voor derden, zodat mensen zonder soldeerervaring een goedkoop alternatief hadden. Bijvoorbeeld het bouwpakket van de Junior Computer computer van Elektuur, (een “kloon” van de KIM-1) en de Sinclair ZX80 werden in groten getale opgebouwd. Ook verkocht MCP grijs geïmporteerde computersystemen zoals de Apple, de Olivetti M20, de Luxor ABC 80 en vooral de TRS-80 van Tandy. Voor deze laatste computer bouwden ze een alternatief voor zijn notoir dure en onbetrouwbare “expansion-interface”. Dit in de vorm van een printje met een (verbeterde) floppydiskcontroller, en een printer interface, die kon ingebouwd worden in een zelf ontwikkelde floppydiskdrive-behuizing. als oplossing voor de geheugen uitbreiding naar 48K RAM boden ze een ombouwservice aan waarbij de in de TRS-80 aanwezige 16K-geheugenchips vervangen werden door 64K-chips.

Een zodanig uitgebreide TRS-80 was een stuk goedkoper, en betrouwbaarder, dan een met een expansion-interface. Alleen een RS232-poort ontbrak dan. Als antwoord op dit gebrek besloot MCP om een alternatieve expansion-interface te ontwikkelen, met geheugen, floppydisk RS232- en printer-interfaces, maar ook met een aantal connectors voor uitbreidingskaartjes, zoals bij de Apple ][.

Al snel kwam men tot de conclusie dat men net zo goed een complete computer kon ontwerpen. Men bedacht dat het in navolging van de Apple ][ een abstracte naam moest krijgen, en bedacht dat het dan maar de naam van een typische Nederlandse bloem moest dragen, vandaar de naam Aster. De “CT-80” stond voor CP/M en Tandy, en het jaar van uitkomen 1980. Waarom niet voor “Tulp” werd gekozen is een raadsel, daar dit veel meer voor de hand had gelegen, maar een ander bedrijf greep later die kans wél. Deze eerste voorloper werd ontworpen als bouwpakket. Ze verkocht goed, maar het was een typisch goedkoop hobbysysteem, en had vele mankementen. Het deelde ook veel van dezelfde tekortkomingen van de originele TRS-80. De directeur van MCP besloot daarom om een verbeterde commerciële variant te ontwikkelen die als compleet gebouwd systeem verkocht kon worden, in een zelf daarvoor ontwikkelde behuizing (het bouwpakket werd zonder behuizing verkocht), en het bedrijf te hernoemen naar Aster Computers b.v. .

De originele ontwerper van het bouwpakket was het echter met deze gang van zaken niet eens, en vertrok. Een andere medewerker, die ook aan de alternatieve expansion-interface gewerkt had, nam het ontwerp over, en verbeterde het sterk. Toegevoegd werden onder andere een “ontsneeuw”-inrichting, een oplossing voor de te kleine letters in TRS-80-modus, een verbeterd font met onder andere “grijze” mozaïekblokjes en speciale semi-grafische tekens om de grafische mogelijkheden wat op te peppen, en vele andere kleine verbeteringen onder andere ten bate van de betrouwbaarheid van de Cassette interface en de floppydiskcontroller. Dit alles was nodig om de Aster tot een commercieel product om te vormen. Een korte tijd werd de Aster echter nog opgebouwd met de oude eurokaarten verkocht.

In het begin werd deze nieuwe Aster CT-80 voornamelijk aan particulieren verkocht, maar toen de Nederlandse regering een oproep deed aan Nederlandse bedrijven om een computer voor het onderwijs te ontwikkelen, was de Aster de enige die aan alle specificaties kon voldoen en die bovendien in Nederland ontwikkeld en gefabriceerd werd. Ook werd een speciaal lokaal netwerksysteem ontwikkeld zodat leerlingen software konden downloaden van het lerarensysteem dat floppy’s had, en een systeem waarmee de leraar het scherm van een leerling op zijn monitor kon krijgen. Zo won Aster het recht computers te leveren voor het “Honderd scholen project”. Later werden dat veel meer dan honderd scholen, in totaal zijn er ongeveer tienduizend Asters gefabriceerd voor het onderwijs. Echter halverwege kwam de regering op haar besluit terug en kreeg Philips de helft van deze order, al voldeed hun aanbod (de P2000T) niet aan alle gewenste specificaties (het had het geen netwerkmogelijkheid).

Inmiddels was Aster Computers zó snel gegroeid dat het geen gelegenheid kreeg om zijn personeel goed op te leiden, en had het financiële problemen doordat het te zwaar moest investeren in onderdelen. Een tijdelijke schaarste aan Z80-processoren deed het bedrijf ten slotte de das om.

Een ander Nederlands bedrijf, Tulip, had meer succes en was financieel sterker met hun Tulip System 1

Curt Roth heeft daarna een nieuw bedrijf opgericht, Micro Technology BV in Papendrecht en veel mensen van Aster zijn mee naar dit bedrijf gegaan. Micro Technology BV heeft de modems ontwikkeld voor telebankieren waarmee betalingen via de computer konden worden gedaan.

Desktop Computer

Aster CT-80