Spectravideo

Spectravideo International (SVI) was een Amerikaanse computerfabrikant.

Oorspronkelijk heette het SpectraVision, een bedrijf dat in 1981 door Harry Fox werd opgericht. Het bedrijf produceerde videogames en andere software voor de VIC-20-homecomputer, de Atari 2600-videogameconsole voor thuis en het bijbehorende CompuMate-randapparaat. Sommige van hun eigen computers waren compatibel met de Microsoft MSX of de IBM-pc.

Het bedrijf stopte met zijn activiteiten in 1988.

Desktop Computers

Spectravideo SVI-328
Spectravideo SVI-728