Sponsoring

Stichting HomeComputerMuseum is een non-profit organisatie met als doel het preserveren, documenteren, repareren en interactief presenteren van de geschiedenis van de (thuis)computer in de breedste betekenis waarbij we zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekken in alle processen zodat deze op sociaal en technisch vlak uiteindelijk kunnen doorstromen naar betaalde arbeid.

Het museum is op 17 maart 2018 geopend op een 500m2 locatie in het centrum van Helmond, onderdeel van de Brainport en centraal gelegen in de Benelux. Naast de museale en sociale functie van het museum, bieden wij ook een lokale reparatiedienst aan voor particulieren, verkopen opgeknapte (refurbished) computers voor een Iage prijs en verhuren oude computers.

Het museum is ook de initiatiefnemer van de European Computer Museum Association waarbij er een Europees netwerk van computermusea een afspraak hebben voor samenwerking middels kennisdeling en uitwisseling van (dubbele) items.

Financiéle middelen zullen exclusief worden verdeeld onder de posten:

  • Exploitatie museum.
  • Aanschaf materialen ter promotie museum.
  • Aanschaf materialen ter reparatie klassieke computers.
  • Algehele verbeteringen museum.

Voor alle sponsoren geldt dat men een vermelding krijgt op onze te realiseren ”Wall of Fame” en wordt benoemd op de website (indien gewenst). Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt waar de middelen aan worden uitgegeven middels een digitaal bericht. Het HomeComputerMuseum heeft een culturele ANBl-status, een donatie heeft dus fiscale voordelen.

Zoeken