Beleidsplan 2019-2021

Stichting HomeComputerMuseum
gevestigd te Helmond.
Postadres: Noord Koninginnewal 28, 5701 NK Helmond

Inleiding

Om een toekomst te maken, moet het verleden begrepen worden. Stichting HomeComputerMuseum preserveert, documenteert, repareert en presenteert op een interactieve wijze de geschiedenis van de (thuis)computer in de breedste betekenis.

1. Missie/visie

De computer is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Dit is niet van de één op de andere dag gebeurd. Pas vanaf halverwege de jaren 70 werd een computer langzaam geaccepteerd als apparaat waarop documenten gemaakt konden worden, kon worden berekend, van geleerd kon worden en het leven over het algemeen makkelijker kon maken. Daarnaast is het ook een nieuwe vorm van ontspanning, iets wat voor die tijd niet bij mensen thuis was. Het HomeComputerMuseum zorgt dat deze geschiedenis en deze kennis over de computers niet verloren raakt. Dit allemaal met de oorspronkelijke computers in hun oorspronkelijke vorm daar waar mogelijk. Een reis door de geschiedenis.

1.2 Doelstelling

Het behoud van de apparatuur en de werking hiervan voor huidige en toekomstige generaties om te laten zien wat de groei van de thuiscomputer is geweest.

De huidige computers zijn razendsnel en met een druk op een telefoon heb je een wereld van informatie. Hoe het 10, 20 of 30 jaar geleden was moet bewaard blijven, moet kunnen worden ervaart door de mensen. Ook het inlezen van oude opslagmedia is hierdoor één van de mogelijkheden van het HomeComputerMuseum.

Ook de basiskennis van electronica, waarom iets werkt, wordt tot in detail gedocumenteerd en doorgegeven aan nieuwe generaties. Het begrijpen waarom iets werkt.

1.3 Strategie

Stichting HomeComputerMuseum wil in de komende beleidsperiode 2019-2021 vooral een grotere bekendheid van het museum genereren en de verhalen van de computers uitbreiden. Daarnaast ook een grotere hoeveelheid computers actief opstellen in het museum waarmee gespeeld kan worden.

Voor financiële zekerheid komen de inkomsten uit de volgende bronnen (2019 model)

 • 40% Dagbesteding
 • 30% Reparatie en verkoop
 • 15% Bezoekers
 • 10% Beurzen en evenementen
 • 5% Donaties, subsidies en sponsors.

De reparatie en verkooptak (computers voor de kleine beurs, retro computers) kan worden uitgebreid. Er wordt middels Stichting Leergeld een budget voor uitgetrokken.

De ambitie is om hoofdzakelijk te kunnen draaien op basis van Bezoekers. Hier is nog veel winst te halen. Ook willen we uitbreidingen voor sponsoring voor het dragen van de investering voor verbeteringen aan het museum, het verhaal of werkplekken.

2. Huidige situatie

Het museum heeft haar deuren geopend op 17 maart 2018. De stichting is een maand eerder opgericht.

Er zijn contacten gelegd met potentiële sponsoren en collega musea uit geheel Europa.

Ook mogelijke donateurs zijn benaderd. Voor het ontvangen van donaties is de ANBI status erg belangrijk. Tot op heden zijn alle kosten gedragen door de voorzitter.

Door deze voorbereidingen zijn goede contacten gelegd met belangrijke mensen uit de computerindustrie, zowel bij bestaande bedrijven als bij inmiddels gesloten bedrijven. Uit deze groep is een Comité van Aanbeveling opgericht. Deze belangrijke mensen steunen onze initiatieven tot het behoud van de kennis en de hardware en/of steunen ons als sociaal ondernemersschap (het werken met mensen met een beperking).

Er zijn zeer goede contacten met diverse nationale en internationale computermusea om kennis en hardware uit te wisselen.

2.1 Activiteiten van de organisatie

De stichting wil:

 • Zoveel mogelijk computers vanaf 1975 werkend opstellen.
 • Achtergrondverhalen van de computer en van de oorspronkelijke eigenaar hebben.
 • Helpen op sociaal gebied van mensen met Autisme spectrum stoornis.
 • Een goede leerschool bieden voor mensen met een beperking die niet eenvoudig ergens anders kunnen.
 • Het leveren van goedkope doch veilige computers voor mensen met een klein budget.
 • Eerlijke reparaties voor consumenten aanbieden.
 • Inlezen van oude media (diskettes, tapes) op originele hardware.
 • Behouden van kennis van repareren van klassieke hardware.
 • Een nostalgisch gevoel opwekken bij bezoekers bij het zien van hun eerste computer.
 • Het archief toegankelijk maken voor andere computermusea en liefhebbers.

3. Organisatie

Stichting HomeComputerMuseum
gevestigd te Helmond.

KVK: 70907471
BTW: NL858506099B01
AGB: 41412954
RSIN:  8585.06.099

4. Begroting

2019 2020 2021
Inkomsten
Subsidies 3.000
Sponsors 5.850
Dagbesteding 23.000
Entree 12.000
Evenementen 2.500
Reparaties 2.200
________ _______ ________
Totaal 48.550
Uitgaven
Huur 24.000
Energie 9.200
Consultancy dagbesteding 1.600
Overige kosten 7.000
Marketing 5.600
_______ ________ _______
47.400

Zoeken